XYHM1007 Collaborative Skills (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
- minä viestijänä ja kielenoppijana
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- palautetaidot
- tekstin ymmärrettävyys sekä laboratoriotöiden raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

 

- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä

- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä

- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana

- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä
- osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta 

- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän tekstin tieteenalansa käytänteitä hyödyntäen.


Study materials

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching