XYHM1004 Academic Literacy (Mathematics and Statistics) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
  • alan erilaisten tekstien parissa toimimisen strategiat
  • opiskeluryhmien keskeiset vuorovaikutuksen ilmiöt

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 

  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.  
  • Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.  
  • Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti). 
  • Tunnistaa erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.  
  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana. 
  • Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.

Additional information

Opinnot on tarkoitettu ensimmäisen vuoden matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi. Opintojaksolla työskennellään suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching