Master's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher)

Degree title:
Master of Arts
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

FM-tutkinnon suorittanut
  • hallitsee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuuteen vaadittavat tiedot ja taidot
  • hallitsee opintosuuntansa keskeiset teoreettiset sisällöt ja tutkimusmenetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
  • osaa luoda uutta tietoa ja arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • osaa käyttää eettistä harkintaa opettajan työssä ja toimia vastuullisena oman alansa kehittäjänä
  • hallitsee monipuolisesti alan asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.

Structure

Select all (108+ cr)