KIRS1102 Advanced Literary Analysis (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjallisuuden analyysitaitoja syventävää tutkimuskirjallisuutta ja harjoituksia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt erilaisten tekstien ja teosten analyysi- sekä keskeisen tekstianalyysin käsitteiden soveltamistaitoja.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Säännöllinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %). Jatkuva arviointi, suulliset ja kirjalliset tehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset esitellään opetuksen yhteydessä.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching