KOPS1009 Studies abroad: language learning and teaching (1–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa perehdytään ajankohtaiseen kielenoppimisen tai kielenopetuksen ilmiöön ulkomaisessa yliopistossa. Tavoitteena on erityisesti edistää ymmärrystä kielenoppimisen ja opettamisen kansainvälisistä konteksteista ja käytänteistä. Opintojakson opiskeleminen kehittää opiskelijan osaamista ja tietämystä kielenoppimisen ja opettamisen tutkimuksen laajasta kentästä ja tutkimukseen liittyvistä käsitteistä. 


Suoritustavat

Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.

Arviointiperusteet

Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltuvista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt osaamistaan jostakin äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen tai oppimisen ajankohtaisesta ilmiöstä

- osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiin

- osaa soveltaa ilmiön kielen oppimisen tai opettamisen tutkimukseen

- on tutustunut koulutuskontekstien merkityksen kielenoppimisen ja opettamisen tutkimukselle. 

Completion methods

Method 1

Description:
Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.
Evaluation criteria:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltuvista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltuvista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Language:
Finnish
No published teaching