KIMO2010 Implementing Bilingual Education and Language Enriched Teaching (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kaksikielistä opetusta ja kielirikasteista toimintaa laajasti osana monikielistä ja kielitietoista kielikasvatusta. Opinnoissa syvennetään tietämystä ja kehitetään pedagogisia taitoja kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan alueilta sekä tutustutaan monipuolisesti kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan periaatteisiin ja työskentelytapoihin sekä alueen tutkimukseen.

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, kaksikielisen/kielirikasteisen toiminnan havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan merkityksen oppimisen ja opetuksen kentällä
  • tuntee kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan kansainvälistä kenttää ja tutkimusta ja osaa tarkastella niitä kriittisesti
  • tuntee kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan ohjausasiakirjoja ja erilaisia toteutustapoja Suomessa
  • osaa tarkastella kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan toteutumista suhteessa tutkimustietoon ja suunnitella yhteisesti arvioitavan pienimuotoisen opetustuokion 
  • osaa kytkeä oppimansa käytännön opetustyöhön ja huomioida työn eettiset perusteet 

Additional information

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), kirjallisuutteen tutustuminen ja oppimistehtävät.

Study materials

Ajankohtaisia artikkeleita ja ohjausasiakirjoja kaksikielisestä opetuksesta opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, kaksikielisen/kielirikasteisen toiminnan havainnointi.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), kirjallisuutteen tutustuminen ja oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), kirjallisuutteen tutustuminen ja oppimistehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, kaksikielisen/kielirikasteisen toiminnan havainnointi. 

Study materials:

Ajankohtaisia artikkeleita ja ohjausasiakirjoja kaksikielisestä opetuksesta opettajan ohjeiden mukaan.

Teaching