SKIS1001 Popularizing in Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa perehdytään tieteellisen tiedon käsitteeseen ja luonteeseen sekä tieteellisen tiedon yleistajuistamisen periaatteisiin. Opintojaksossa tarkastellaan yleistajuistamista sekä tekstien tuottamisen että analysoinnin näkökulmista.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja, yleistajuinen kirjoitus ja esitys. Kurssilla edellytetään 50 %:n läsnäoloa. Itsenäisessä suoritustavassa oppimispäiväkirja, tekstianalyysi ja yleistajuinen tuotos.

Learning outcomes

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan

  • tunnistaa eri tapoja viestiä tieteellisestä tutkimuksesta,
  • analysoida ja verrata tieteellisiä ja yleistajuisia tekstejä,
  • suunnitella ja toteuttaa luovan, tiedettä yleistajuistavan teoksen,
  • suunnitella ja pitää yleistajuisten suullisen esityksen,
  • kirjoittaa tieteestä eri vastaanottajaryhmille ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla.

Additional information

Järjestetään joka toinen lukuvuosi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja, yleistajuinen kirjoitus ja esitys. Kurssilla edellytetään 50 %:n läsnäoloa.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja, tekstianalyysi ja yleistajuinen tuotos.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja, yleistajuinen kirjoitus ja esitys. Kurssilla edellytetään 50 %:n läsnäoloa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, suulliset ja kirjalliset harjoitukset.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja, tekstianalyysi ja yleistajuinen tuotos.
Language:
Finnish
Study methods:

Oppimistehtävät tai näiden yhdistelmä.

Teaching