KOPS1000 Learning and Teaching Oral Language Skills (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan suullisen kielitaidon oppimista ja opettamista eri näkökulmista. Painotus on ennemminkin ääntämisessä sekä sujuvuuteen ja/tai ymmärrettävyyteen liittyvissä piirteissä kuin sanastossa ja/tai rakenteessa, vaikka viime mainitut luonnollisesti myös vaikuttavat suullisen viestinnän sisältöön ja toimivuuteen. Lisäksi kurssilla tutustutaan ääntämisen ja suullisen kielitaidon tutkimiseen ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat myös oppimateriaalit ja ääntämisen/suullisen kielitaidon arviointi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät oppimistehtävät. Läsnäolovaatimus luennoilla n. 75%.
Luennoitsijat vaihtelevat eri toteutuskerroilla, ja siksi myös kurssin painotukset vaihtelevat hiukan eri toteutuskerroilla.

Arviointiperusteet

Oppimistehtäviä, joihin kurssiarvosana perustuu. Tarkemmat arvosanakohtaiset arviointikriteerit annetaan opetuksen yhteydessä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• tarkastella suullisen kielitaidon eri aspekteja ääntämisestä pragmatiikkaan,
• analysoida opiskelemansa kielen äännejärjestelmää ja prosodisia piirteitä oppimisen ja pedagogiikan kannalta,
• tuntee suullisen kielitaidon ja ääntämisen oppimiseen ja opetukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä,
• lukea ja analysoida kriittisesti suullista kielitaitoa ja ääntämistä käsitteleviä opetusmateriaaleja sekä
• suunnitella ja toteuttaa ajanmukaista ja toimivaa suullisen kielitaidon ja ääntämisen opetusta.

Description of prerequisites

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen.

Study materials

Kurssilla on eri luennoitsijoita, joista jokainen antaa teemaansa sopivaa luettavaa, mikä myös tukee oppimistehtävien (ks. alla) tekemistä.

Literature

  • Tergujeff, E. & Kautonen, M. (toim.). 2019. Suullinen kielitaito - Opi, opeta, arvioi. (Otava, Helsinki.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching