KIKS2001 Artistic Part of Master's Thesis (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa maisterin tutkielmaan kuuluu tutkimuksellinen ja taiteellinen osa, mutta myös pelkkä tutkimuksellinen työ on mahdollinen. Taiteellisessa osassa opiskelija osoittaa tekstilajeihin liittyvää osaamistaan, kielellistä taitoa ja aiheen käsittelyn kykyä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • valita merkityksellisen ja tutkimusosaa sivuavan aiheen sekä teeman
  • hankkia aiheeseen liittyvää aineistoa, rajata ja arvioida sitä
  • tuntee soveltamansa tekstilajit ja osaa hyödyntää niitä
  • tunnistaa kielen ja tyylin mahdollisuudet aiheen ja teeman käsittelyssä
  • tunnistaa persoonalliseen ja omaan ääneen liittyvät kysymykset
  • osaa käsitellä omia kokemuksiaan, reflektoida ja liittää niitä laajempaan kontekstiin
  • osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja hallitsee työskentelyprosessin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytysti suoritettu maisterintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan tiedekunnan arviointimatriisin monimuotogradujen yhteydessä.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching