KIMO2020 Supporting Learners’ Multilingualism in the School Community (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan oppijoiden monikielisyyden tukemista opetuksessa koko kouluyhteisön kielitietoisuuden näkökulmasta.

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, monikielisen opetusryhmän havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää laajasti oppijoiden monikielisyyttä resurssina ja rikkautena ja tunnistaa siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tuntee monikielisen pedagogiikan tutkimusta ja käytänteitä
  • osaa huomioida ja tukea oppijoiden monikielisyyttä monipuolisesti yhteistyössä muiden opettajien kanssa
  • on tutustunut S2-opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen osana koko kouluyhteisön kielenopetusta

Additional information

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja projektityö.

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, monikielisen opetusryhmän havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja projektityö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja projektityö.
Language:
Finnish
Study methods:

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, monikielisen opetusryhmän havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.

Study materials:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Teaching