KOPS1100 New Tools and Environments in Language Learning (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla syvennetään tietämystä kielenoppimisen ja-opettamisen sosiaalisesta perustasta ja tutustutaan yhteiskunnallisten muutosten, kuten digitaalisation ja monilukutaidon vaikutuksiin koulumaailmaan. Kurssi perehdyttää opiskelijoita uusien oppimisympäristöjen ja työvälineiden käyttöön ja arviointiin sekä oppilaiden oppimisen tukemiseen ja arviointiin tällä alueella. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö

Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), projektityö

Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • syventyy kielenoppimisen ja -opettamisen sosiaaliseen perustaan.
  • osaa soveltaa teoreettista tietoa kielenoppimisen ja -opettamisen tutkimukseen
  • ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten haasteita ja mahdollisuuksia kielenopetukselle
  • ymmärtää digitalisaation ja monilukutaidon merkityksen kielenoppimiselle ja -opettamiselle
  • tuntee, osaa käyttää ja arvioida kielenopettajan työssä olennaisia oppimisympäristöjä ja oppimisen välineitä

  • pystyy tukemaan oppilaita verkkoympäristöjen ja –työkalujen tarkoituksenmukaisessa oppimiskäytössä eettisiä periaatteita noudattaen

  • osaa hakea lisätietoa eri oppimisympäristöjen ja työkalujen käytöstä kielenopetuksessa.

Additional information

Huom. Jos olet jo tehnyt edellisen OPSin KOPA1001 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt (3 op), et voi tehdä tätä opintojaksoa. 

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alussa

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, projektityö
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), projektityö
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.
Evaluation criteria:
Projektityö
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), projektityö
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, projektityö

Study materials:

Ilmoitetaan kurssin alussa

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Projektityö
Language:
Finnish
Study methods:

Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.

Study materials:

Ilmoitetaan kurssin alussa

Teaching