KOPS1001 Age in Language Learning (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppijan iänmukaisen kehitysvaiheen ja kokemusmaailman merkitykseen äidinkielen, toisen kielen ja/tai vieraiden kielten oppimisessa ja opiskelussa. Kurssilla keskitytään erityisesti pienten lasten ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin sekä formaaleissa että informaaleissa oppimisympäristöissä. Opiskelija voi valita, minkä ikäisten oppimiseen ja opettamiseen hän kurssin oppimistehtävissä ja lopputyössään keskittyy.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimistilanteiden observointi ja analysointi, oppimistehtävät ja lopputyö. Itsenäisessä suoritustavassa aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja oppimistehtävät. Itsenäisestä suoritustavasta sovittava opintojakson vastaavan opettajan kanssa. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät. Arviointiasteikko 0–5.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää iänmukaisen kehitysvaiheen ja oppijan kokemusmaailman merkityksen kielten oppimisessa ja opetuksessa
  • tuntee erilaisia mahdollisuuksia tukea kielellisen repertuaarin laajentumista 
  • osaa suunnitella ja toteuttaa kielten oppimista tukevia sekä yksittäisiä aktiviteetteja että laajempia kokonaisuuksia oppijoiden iän ja taustat huomioiden
  • omaa valmiudet käynnistää eettisesti vahvalla pohjalla olevaa kielen oppimista tukevaa toimintaa omassa työympäristössään 
  • osaa hakea lisätietoa asiasta ja täydentää omaa osaamistaan työelämätarpeiden mukaisesti

Description of prerequisites

Edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen suoritus.

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alussa

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, oppimistilanteiden observointi ja analysointi, oppimistehtävät ja lopputyö.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät. Arviointiasteikko 0–5.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät. Arviointiasteikko 0–5.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, oppimistilanteiden observointi ja analysointi, oppimistehtävät ja lopputyö. 

Study materials:

Ilmoitetaan kurssin alussa

No published teaching