Bachelor's Degree Programme in Psychology

Degree title:
Bachelor of Arts (Psychology)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Psykologian kandidaatin opinnot koostuvat psykologian opinnoista, pakollisista viestintä-, kieli- ja yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Learning outcomes

Psykologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot psykologian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka liittyvät kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija osaa näihin sisältöalueisiin liittyvät keskeiset käsitteet, teoriat sekä tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteet.

Tutortoiminta, laitoksen tarjoama tutustuminen opiskeluun ja sen suunnittelu sekä omaopettajat tukevat kiinnittymistä yliopistolliseen opiskeluun. Viestintä- ja kieliopinnot vahvistavat opiskelijan taitoa välittää osaamistaan ja mielipiteitään omalla tieteenalalla ja muilla tieteenaloilla toimiville. Vapaavalintaiset opinnot laajentavat ja suuntaavat opiskelijan osaamista.

Kandidaatin tutkinto valmistaa psykologian maisterin ja filosofian maisterin pääaineena psykologia tutkinnon opetukseen.

Structure

Select all (155+ cr)