YFIY100 Theory of Science (2–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla käsitellään tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja niihin liittyviä metodologisia ja filosofisia kysymyksiä. Keskeisiä sisältöjä ovat tieteellisen tiedon muodostaminen, tiedon luonne ja tieteentekemiseen kytkeytyvien keskeisten käsitteiden määritteleminen, sekä tiedon arvo ja kytkentä tieteen ja tutkimuksen etiikkaan, samoin teorioiden rooli tieteen tekemisessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa tieteellisen ajattelutavan, miten tieteessä pyritään kuvaamaan, selittämään ja ymmärtämään erilaisia tutkimuskohteita. Opiskelija osaa kuvata tieteellisen tutkimusprosessin ongelman ja tutkimuskysymyksen muotoilusta ja ongelman käsittelystä aina päätelmien tekemiseen ja julkaisuun saakka. Hän ymmärtää tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin liittyviä filosofisia ja metodologisia näkemyksiä ja niiden merkityksen tutkimustyössä. Opiskelija hahmottaa tieteellisen tiedon, tiedeyhteisön, tiedeinstituution ja näiden rakenteiden luonteen ja merkityksen.

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan tunnistaa akateemisen asiantuntijatyön luonteen ja merkityksen

Study materials

Opettajan osoittama luentomateriaali sekä kurssikirjallisuus.

Literature

  • Kiikeri, M. & Ylikoski, P. 2004: Tiede tutkimuskohteena. Gaudeamus. 978-951-662-926-4 (n), 978-952-495-901-8 (e-kirja)
  • Raatikainen, P. 2004: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus. 978-951-662-898-4 (n), 978-952-495-620-8 (e-kirja)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Luennot ja kirjallisuus suoritetaan yhdellä kerralla etäverkkotentillä.
Evaluation criteria:
Tenttipistemäärästä 50% vaaditaan alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely
Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching