PSYA320 Internship I (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutustuminen psykologian sovellusalueisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Description

Harjoittelu (75-125 t) suoritetaan opiskelijan itse valitsemalla ja hankkimalla harjoittelupaikalla. Harjoittelupaikalla tehtävän työn tulee liittyä psykologian sovellusalueisiin (esim. kuntoutuspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, kasvatuspsykologia, neuropsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia, neuvonta ja psykoterapia). Harjoittelu ei ole psykologin työtä, eikä harjoittelupaikassa tarvitse olla psykologia. Siihen tulee kuulua erilaisten asiakastilanteiden seuraamista tai suorittamista. Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa paikassa, osa-aikaisena tai kokopäiväisesti niin että se sopii opiskelijan muihin opintoihin joustavasti. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee sopia harjoittelupaikan soveltuvuudesta opintojakson tentaattorin kanssa. Harjoitteluun voi sisällyttää työtä tutkimushankkeessa korkeitaan 50 %, mikäli tämä työ sisältää asiakaskontakteja tai niiden seuraamista. Tutkimusaineiston tallentamiseen tai käsittelyyn liittyvä työ ei sovellu orientoivan harjoittelun suoritukseksi. Oppimiskokemukset raportoidaan oppimispäiväkirjana.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhden tai useamman psykologian ammatin sovellusalueen tai yhteistyökumppanin. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa.

Additional information

Vain psykologian tutkinto-ohjelmassa opiskeleville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan oppimispäiväkirjaan perustuen asteikolla hyväksytty / hylätty.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching