HYVY001 Brush up your Academic Learning - Skills over Credits (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Opiskelukyky ja minäpystyvyys
 • Tunteiden säätelystä resilienssiä opintoihin
 • Vuorovaikutus opiskeluarjen hyvinvointitekijänä
 • Yliopisto-opiskelussa tarvittavat akateemiset opiskelutaidot
 • Psyykkinen tasapaino ja mielen hyvinvointi yliopisto-opiskelijan voimavaroina
 • Opiskeluintoa! – Työkaluja realistiseen ajankäyttöön ja stressinhallintaan
 • Hyvinvoinnin haasteet ja hyvinvointitaidot

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on perusvalmiudet opiskeluhyvinvoinnista ja -kyvystä huolehtimiseen sekä yliopistossa tarvittavista akateemisista opiskelutaidoista
 • opiskelijalla on keinoja vahvistaa minäpystyvyyttä korkeakouluopiskelijana
 • opiskelija ymmärtää opiskelu- ja työkyvyn merkityksellisyyden omallehyvinvoinnille
 • opiskelija löytää keinoja uupumuksen, stressin ja itseohjautuvuuden hallintaan
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa opiskeluhyvinvoinnin kannalta
 • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia opintoihin ja opiskeluun liittyviä ongelmia

Additional information

Kurssin voi suorittaa joko kokonaan verkossa itsenäisesti katsomalla eri sisältöjen luentotallenteet tai osallistumalla liveluentoihin. Molemmissa toteutuksissa opiskelijat tekevät saman määrän itsenäisiä tehtäviä. Muista ilmoittautua joko liveluentoryhmään (vaihtoehtoina kolme toteutusajankohtaa) tai itsenäisesti suorittavien ryhmään.

Study materials

 • Luentodiat ja luentotallenteet
 • Luentoihin liittyvä oheismateriaali
 • Tehtäviin liittyvä oheismateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytyksi edellyttää seitsemän luentoihin perustuvan tehtävän ja loppureflektoinnin tekemistä. Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching