PSYY0001 Study Plan I (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS I) laatiminen kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi ja osallistuminen laitoksen järjestämiin tapaamisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt opintojen tavoitteisiin, osaa suunnitella oman opinto-ohjelmansa sekä osaa riittävästi opiskelussa tarvittavia perustietoja ja -taitoja.Opiskelija kiinnittää huomiota oman hyvinvoinnin edistämiseen ja hänellä on tietoa hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä ja menetelmistä sen edistämiseksi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oman opintosuunnitelman laatiminen käytyjen ohjauskeskustelujen ja saadun ohjauksen pohjalta ja osallistuminen laitoksen järjestämiin tapaamisiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Language:
Finnish
Study methods:

Oman opintosuunnitelman laatiminen käytyjen ohjauskeskustelujen ja saadun ohjauksen pohjalta ja osallistuminen laitoksen järjestämiin tapaamisiin.

Teaching