STOSYV Advanced Studies in Social Work (100 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Tweet text

Sosiaalityön syventävät opinnot. Vain tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Description

Sosiaalityön maisteriohjelman syventävät opinnot jakautuvat tutkimustaitojen lisäksi sosiaalityön vaativan asiantuntijuuteen sekä sosiaalityön johtamiseen ja kehittämiseen, johon kuuluu myös Käytännöt III –jakso. Sosiaalityön tehtäväkentistä opiskelija voi valita sisällöllisiä erikoisalueita. Sosiaalityön maisterintutkielman suunnittelua ja kirjoittamista tukevat tutkimusteorioiden ja tutkimusmenetelmien opinnot. 

Learning outcomes

Sosiaalityön syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on syventävät tiedot sosiaalityön tieteenalan teorioista ja tutkimuksesta sekä syventynyt ymmärrys sosiaalityön tehtävistä yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Opiskelijalla on valmiudet toimia vaativissa ammatillisissa käytännöissä sekä itsenäisessä tutkimustyössä. Tutkintoon sisältyvä tietopohja perustuu lisäksi laajaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimukseen.

Opiskelijalla on valmiudet uuden tutkimustiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja soveltamiseen sosiaalityön eri konteksteissa. Hän hallitsee eettisen arvioinnin tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää sosiaalityön työmenetelmiä ja arvioida niiden eettisyyttä ja vaikuttavuutta. Hän ymmärtää erilaisten ihmiskäsitysten merkityksen auttamistyössä. Hän osaa toimia organisaatioiden johtotehtävissä sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtajana. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön roolin eettisenä toimijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hänellä on valmiudet rakenteellisen sosiaalityön tekemiseen.

Description of prerequisites

Sosiaalityön aineopinnot

Additional information

Sosiaalityön syventävät opinnot. Vain tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Structure

Select all (100+ cr)