STOS3008 Welfare Ethics and Advanced Professional Expertise (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Kurssi sisältää perehtymisen etiikan peruskäsitteistöön, hyvinvointia ja onnellisuutta koskeviin keskeisiin teorioihin sekä oikeudenmukaisuusteorioihin. Näitä osa-alueita käsitellään sosiaalityön käytännön näkökulmasta. 

Learning outcomes

Kurssi antaa valmiudet sosiaalityön syventävään asiantuntemukseen hyvinvoinnin ja ammatillisen etiikan näkökulmista. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee etiikan tutkimuksen perusteet, tuntee hyvinvoinnin etiikan ja sosiaalityön ammatillisen etiikan keskeiset yhteydet ja osaa soveltaa edellä mainittuja käytännön tilanteissa. Opintojakso tuottaa valmiuksia tunnistaa, tutkia ja ymmärtää hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyviä eettisiä ongelmia sekä niiden syntyyn liittyviä inhimillisiä, organisatorisia ja kulttuurisia tekijöitä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.


Suoritetaan kolme:

1. Sennet, Richard (2004): Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Vastapaino.

TAI

Niemi, Petteri & Tuija Kotiranta (toim.) (2008): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia.

2. Nussbaum, Martha Craven & Amartya Sen (toim.) (1993): The Quality of Life, Part I & II & IV. Clarendo

TAI

Griffin, James (1986): Well-Being. Its Meaning, Measurement, and Moral Importance. Oxford University Press.

3. Hirvonen, Onni (toim.) (2020): Tunnustuksen filosofia ja politiikka.

Literature

  • Sennet, Richard (2004): Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa. Vastapaino. (ISBN 951-768-143-7 nidottu)
  • Niemi, Petteri & Tuija Kotiranta (toim.) (2008): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia. (ISBN 978-951-570-744-4 nidottu)
  • Nussbaum, Martha Craven & Amartya Sen (toim.) (1993): The Quality of Life, Part I & II & IV. Clarendo. (ISBN 9780191521362 verkko)
  • Griffin, James (1986): Well-Being. Its Meaning, Measurement, and Moral Importance. Oxford University Press. (ISBN 0-19-824903-9 sidottu ISBN 0-19-824843-1 nidottu ISBN 9780191520068 verkko)
  • Hirvonen, Onni (toim.) (2020): Tunnustuksen filosofia ja politiikka. ISBN (ISBN 9789518581812 pehmeäkantinen)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely, essee
Evaluation criteria:
Esseen hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching