STOS3003 Structural Social Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Opintojaksolla perehdytään rakenteellisen sosiaalityön käsitteisiin, historialliseen kehitykseen ja nykykeskusteluihin. Kurssi antaa tietoa rakenteellisen sosiaalityön menetelmistä ja sisältää niiden käytännön soveltamista.

Learning outcomes

Opiskelija jäsentää rakenteellisen sosiaalityön peruslähtökohdat, historiallisen kehityksen, nykykeskustelun sekä osaa soveltaa ja kehittää rakenteellisen sosiaalityön menetelmiä sosiaalityön ammattikäytännöissä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Pohjola, Anneli, Merja Laitinen & Marjaana Seppänen (toim.) (2014): Rakenteellinen sosiaalityö. UNIpress. (ISBN 978-951-579-477-2 sidottu)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus verkkovälitteisesti ja kirjalliset tehtävät
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching