STOS255 Theoretical Approaches in Social Work Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Jaksolla perehdytään sosiaalityön tutkimuksen kannalta keskeisiin yhteiskuntatieteellisiin ja sosiaalityön teorioihin ja tutkimusalueisiin. Jakson tavoitteena on ymmärtää teoreettisen viitekehyksen merkitys tutkimuksessa sekä viitekehyksen löytämisen ja valinnan prosessia..


Learning outcomes

Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen ja sosiaalityön tutkimuksen nykysuuntauksia ja niiden syntyyn vaikuttaneita teoriaperinteitä ja osaa käyttää niitä maisterintutkielman teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa. Lisäksi opiskelija osaa reflektoida teoriaperinteiden, tutkimuksen ja käytännön välisiä yhteyksiä sosiaalityössä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.


Valitaan kolme teosta seuraavista:


1. Mäntysaari, Mikko, Anneli Pohjola & Tarja Pösö (toim.) (2009): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus.

2. Jallinoja, Riitta, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.) (2014): Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus

3. Garrett, Paul Michael (2018): Social Work and Social Theory. Making Connections. Policy Press, 2nd edition.

4. Hänninen, Vilma, Jukka Partanen & Oili-Helena Ylijoki (toim.) (2017): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino.

Literature

  • Mäntysaari, Mikko, Anneli Pohjola & Tarja Pösö (toim.) (2009): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus. (ISBN 978-952-451-398-2 nidottu)
  • Jallinoja, Riitta, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.) (2014): Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus. (ISBN 978-952-495-323-8 nidottu ISBN 9789524958271 verkko)
  • Garrett, Paul Michael (2018, 2nd edition): Social Work and Social Theory. Making Connections. Policy Press. (ISBN 978-1447341888 nidottu)
  • Hänninen, Vilma, Jukka Partanen & Oili-Helena Ylijoki (toim.) (2017): Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä. Vastapaino. (ISBN 9789517680868 nidottu ISBN 9789517685191 verkko)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
eTentti
Evaluation criteria:
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen tentissä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching