STOS413 Gerontological Social Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen jakso. Opiskelija valitsee tehtäväkenttien jaksoista yhteensä kaksi jaksoa.

Description

Gerontologisen sosiaalityön käsitteet ja teoriat, ajankohtainen tutkimus sekä käytännöt moniammatillisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Learning outcomes

Opiskelija syventää ymmärrystään gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuudesta ja käytännöistä sekä omaksuu uutta tutkimustietoa ikäihmisen asiakkuudesta muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opiskelija osaa tarkastella sosiaalisen toimintakyvyn ja toimijuuden merkitystä asiakastyössä ja osana palvelujärjestelmän kehittämistä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Seppänen, Marjaana, Antti Karisto & Teppo Kröger (toim.) (2007): Vanhuus ja sosiaalityö: sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-kustannus. (ISBN 978-952-451-153-7)
  • Ray, Mo & Judith Phillips (2012): Social Work with Older People. 5th edition. Palgarve Macmillian. (ISBN 978-0-230-30047-7 paperback)
  • Pirhonen, Jari (2017): Good Human Life in Assisted Living for Older People: What the residents are able to do and be. Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis 2272. Väitöskirjan yhteenveto-osa. ss. 3-9. (ISBN 978-952-03-0415-7 nidottu ISBN 9789520304164 verkko)
  • Virkola Elisa (2014): Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 491. Väitöskirja. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5568-7 (ISBN 978-951-39-5567-0 nidottu ISBN 978-951-39-5568-7 verkko)

Completion methods

Method 1

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Esseen hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching