STOS3009 Multicultural Social Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen jakso. Opiskelija valitsee tehtäväkenttien jaksoista yhteensä kaksi jaksoa.

Description

Kurssilla tarkastellaan pakko- ja vapaaehtoisen siirtolaisuuden muotoja, monikulttuurisuutta ja etnisiä suhteita sekä näiden ilmiöiden näyttäytymistä sosiaalityössä. Kurssilla tarkastellaan myös kielen ja vuorovaikutuksen korostumista kotouttamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvässä työssä. Lisäksi kurssin sisältönä on monimuotoisten ja ylirajaisten perheiden tuki perhe- ja lastensuojelutyössä sekä oikeusperustaisen sosiaalityön periaatteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa muuttoliikkeeseen ja etnisten yhteisöjen olosuhteisiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia erityisiä tekijöitä ja ilmiöitä. Opiskelijalla on ymmärrys maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen erityiskysymyksistä ja sosiaalityön roolista näiden kysymysten ratkaisemisessa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Valtonen, Kathleen (2008): Social Work and Migration: Immigrant and Refugee Settlement and Integration. Ashgate, HUOM! VAIN luvut 1, 3, 7 ja 8. (ISBN 978-0-7546-7194-7 ISBN 9780754689539 verkko)
  • Hiitola, Johanna, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (2020): Family life in Transition: Borders, Transnational Mobility and Welfare Society in Nordic Countries. London: Routledge. (ISBN 978-0367111014)
  • Janus 2018, Vol. 26(4), Pakkomuuttoon ja kotouttamiseen liittyvä Erikoisnumero: Luetaan kaikki kolme artikkelia ja kaksi puheenvuoroa. Saavana: https://journal.fi/janus/issue/view/5349
  • Hiitola, Johanna, Merja Anis & Kati Turtiainen (2018): Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisessa kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino. (ISBN 978-951-768-628-0 nidottu) e-kirjan ISBN (9780429024832).

Completion methods

Method 1

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching