STOS145 Leadership and Management in Social and Health Care (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Jaksolla syvennytään sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen erityispiirteisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Jaksossa painotetaan asiantuntijuuden ja osaamisen johtamisen teemoja sekä strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi perehdytään henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kysymyksiin.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee johtamisen keskeisiä teoreettisia jäsennyksiä sekä hahmottaa sosiaali- ja terveysjohtamisen kompleksisen ja muuttuvan toimintaympäristön. Hän ymmärtää strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kysymyksiä. 

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Rissanen, Sari & Johanna Lammintakanen (toim.) (2015): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Helsinki: Sanoma Pro. (ISBN 978-952-63-3425-7 nidottu)
  • Syvänen, Sirpa, Kati Tikkamäki, Kaija Loppela, Sari Tappura, Antti Kasvio & Timo Toikko (2015): Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampere: Tampereen yliopistopaino, Juvenes Print. (ISBN 978-951-44-9984-5 nidottu)
  • Thomas, Will, Anneli Hujala, Sanna Laulainen & Robert McMurray (2019): The management of wicked problems in health and social care. Routledge. (ISBN 978-1-138-10362-7 sidottu)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching