STOS3014 Social Work with Adults and Social Rehabilitation (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen jakso. Opiskelija valitsee tehtäväkenttien jaksoista yhteensä kaksi jaksoa.

Description

Opiskelija perehtyy opintojaksolla sosiaaliseen kuntoutukseen ja laajemmin aikuissosiaalityötä koskevaan käsitteistöön ja tutkimukseen sekä käytäntöjen kehittämiseen. Aikuissosiaalityötä tarkastellaan kurssilla suhteessa sosiaalityön ammattiin ja hyvinvointivaltion palvelujärjestelmään, sosiaalityön yhteiskunnallisiin reunaehtoihin sekä ammattikunnan eettiseen velvoitteeseen edistää asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien hyvinvointia, toimintakykyä ja asemaa yhteiskunnassa niin yksilötasolla kuin rakenteellisesti.

Learning outcomes

Opiskelija hahmottaa aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä ja niiden kytkeytymistä yhteiskunnallisiin prosesseihin sekä sosiaalityön rooliin palvelujärjestelmässä ja osana yhteiskuntapolitiikkaa. Opiskelija on tietoinen aikuissosiaalityötä koskevasta uusimmasta tutkimuksesta ja saavuttaa edellytykset osallistua aikuissosiaalityötä koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun ja aikuissosiaalityön analysoimiseen ja tutkimiseen. 

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen

Literature

  • Dix, Heidi, Sue Hollinrake & Jennifer Meade (2019): Relationship-based social work with adults. Critical Publishing. (ISBN 9781912096992 verkko)
  • Rajavaara, Marketta, Anne Määttä, Riitta-Liisa Kokko & Laura Tarkiainen (2019): Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Kela. (ISBN 978-952-284-061-5 nidottu ISBN 978-952-284-062-2 verkko)
  • Lindh, Jari, Kristiina Härkäpää, Kaisa Kostamo-Pääkkö (toim.) (2018): Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. (ISBN 978-952-310-948-3 nidottu ISBN 978-952-310-947-6 verkko)

Completion methods

Method 1

Description:
Essee
Evaluation criteria:
Esseen hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching