STOS3005 Social and Health Services and the Rights of Service Users (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Ihmisoikeuksien ja asiakkaan oikeuksien juridinen perusta, kansainväliset sopimukset ja Suomen lainsäädäntö. Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja uudet palveluiden järjestämisen tavat asiakkaiden oikeuksien ja oikeusturvan näkökulmasta. Eri asiakasryhmien oikeudet, erityisesti alaikäiset, vanhukset ja vammaiset ihmiset.

Learning outcomes

Opiskelija tiedostaa ja omaksuu vahvan ihmisoikeuksien, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksien, oikeusturvan, tiedonsaannin ja itsemääräämisoikeuden näkökulman sekä juridisten oikeuksien, että sosiaalityön arvojen ja etiikan kannalta. Hän osaa analysoida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toiminnan, sen muutosten ja uusien palveluiden tuottamisen tapojen (yksityistäminen, palveluiden kilpailutus, vastuuttaminen, henkilökohtaistaminen jne.) vaikutuksia ihmisoikeuksien ja asiakkaan oikeuksien näkökulmasta asiakastyössä, sosiaalialan hallinnossa ja johtamisessa, sekä sosiaalityön tutkimuksessa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Nykänen, Eeva, Laura Kalliomaa-Puha & Yrjö Mattila (toim.) (2017): Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. THL, Teema: TEE_026. (ISBN 978-952-302-781-7 nidottu ISBN 9789523430013 verkko)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching