YFIS200 Advanced Qualitative and Quantitative Methods (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Menetelmäopintojen syventävien opintojen opintojakso

Description

Kvalitatiivisten menetelmien luennot:

Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheista, eri menetelmien sovellettavuudesta ja tulkintojen tekemisestä. Harjoituksissa perehdytään luennolla esiteltyihin analyysimenetelmin.

Kvantitatiivisten menetelmien luennot:

Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheista sekä selittävän analyysitason tutkimusmenetelmistä. Luentojen jälkeen harjoituksissa perehdytään luennolla esiteltyihin analyysimenetelmin.

Learning outcomes

Opiskelija syventää erilaisten laadullisten ja määrällisten menetelmien osaamistaan. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysimenetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija hallitsee tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen menetelmien soveltamiseen. Opiskelijalla on taito tuottaa, tulkita ja arvioida tutkimustietoa ja hän ymmärtää sen sovellettavuuden erilaisissa yhteyksissä.

Additional information

Luennot kevätlukukaudella ja verkkokurssi syyslukukaudella

Recommended prerequisites

Study materials

Kvantitatiivisten luentojen yhteydessä suoritetaan teos:

Jokivuori P. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta

Kvalitatiiviset menetelmät:

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Jokivuori P. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta "ISBN 9789510327821 nidottu, ISBN 978-952-291-144-5 verkko"

Completion methods

Method 1

Description:
Jakso koostuu 30h luentoja (kvali ja kvanti) sekä oppimistehtävästä (kvali) ja tentistä (kvanti). Kirjallisuus suoritetaan kurssin yhteydessä. Luennot opetetaan kevätlukukaudella ja verkko-opetus syyslukukaudella.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu kvalitatiivisten menetelmien oppimistehtävään (50%) ja kvantitatiivisten menetelmien tenttiin (50%)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching