HISAINERI Intermediate Studies in History as Optional Studies (41 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa soveltaa historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja
-osaa käyttää keskeisiä tiedonhankintajärjestelmiä ja -välineitä
-pystyy osallistumaan projektityöskentelyyn ja tieteelliseen keskusteluun
-tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja osaa kertoa niistä

Structure

Select all (41+ cr)