HISA211 International Relations (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisten suhteiden historian peruspiirteisiin ja dynamiikkaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- on selvillä kansainvälisten suhteiden dynamiikasta
- osaa analysoida kansainvälisten suhteiden dynamiikkaan vaikuttavia ilmiöitä
- ymmärtää ajan ja paikan merkityksen kansainvälisissä suhteissa ja niiden analysoinnissa

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Prashad, Vijay, The Darker Nations: A People's History of the Third World (2008)
  • Armstrong, David, Lloyd, Lorna, Redmond, John, International organization in world politics (2004)
  • Ferguson, Niall et. al, The Shock of the Global: The 1970s in Perspective (2011)
  • Kennedy, Paul, The Rise and Fall of the Great Powers (1989)
  • Kallenautio, Jorma, Suomi kylmän rauhan maailmassa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995 (2005)
  • Pomeranz, Kenneth, The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy (2000)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching