HISA613 Project Work (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään projektityöskentelyn perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Arviointiperusteet

80% osallistuminen kontaktiopetukseen sekä kirjalliset tehtävät tai ryhmätyöt.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:

-tuntee projektityöskentelyn periaatteet
-osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää oman alansa projektin
-osaa soveltaa omaa asiantuntijuuttaan projektin tavoitteisiin

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching