HISA511 Global Economic History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään maailman taloushistorian keskeisiin kehityskulkuihin ja globaalin talouden muutoksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa maailman taloushistorian keskeiset kehityskulut
- ymmärtää globaalin talouden kasvun sekä rakennemuutoksen syyt ja seuraukset
- osaa jaksottaa taloushistoriaa eri kausiin

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Söderberg, Johan, Maailman taloushistoria: esiteollinen aika (2012)
  • http://www.oecd.org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm
  • Schön, Lennart, Maailman taloushistoria: Teollinen aika (2011)
  • van Zanden, Jan Luiten & al (eds.), How was life? Global Well-being since 1820 (2014) Saatavilla elektronisena julkaisuna: http://www.oecd.org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm
  • Colli, Andrea, Dynamics of International Business (2016)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching