HISA612 Current Issues in History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin historiantutkimuksen kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi, jolla opiskelijat osallistuvat sovituille vierailuluennoille, kuuntelevat väitöstilaisuuksia tai lukevat ja seuraavat erilaisia populaaritieteellisiä esityksiä.

Arviointiperusteet

Osallistuminen vaadittuun määrään luentotilaisuuksia sekä kirjallinen työ luentoihin perustuen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
-osaa kertoa ajankohtaisista aihepiireistä kirjallisesti
-ymmärtää historiantutkimuksen esitysten monimuotoisuutta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching