HISA121 Basic Issues in History of Ideas (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin aatevirtauksiin ja aatehistorian metodologiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- on perehtynyt aatehistorian metodologiaan
- tuntee keskeiset aatevirtaukset
- osaa arvioida aatteiden keskeistä sanomaa kriittisesti

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Balot, Ryan, Greek Political Thought (2006)
  • Munck, Thomas, The Enlightenment: A Comparative Social History 1721 – 1794 (2002)
  • Blom, Philipp, The Vertigo Years: Change and Culture in the West, 1900-1914 (2008)
  • Hyrkkänen, Markku, Aatehistorian mieli (2002)
  • Watson, Peter, The Age of Atheists (2014)
  • Burrow, J.W., The Crisis of Reason (2000)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching