HISA512 Finnish Economic History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään Suomen taloushistorian kehitykseen osana maailman taloushistoriaa sekä yhteiskunnallisten rakenteiden merkitykseen Suomen taloudelle.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa Suomen yhteiskunnan erilaisia rakenteita ja ymmärtää niiden merkityksen taloudelle
- ymmärtää kansainvälisen kaupan merkityksen Suomen taloushistoriassa
- osaa asettaa Suomen kehityksen osaksi maailman taloushistoriaa

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Pihkala, Erkki, Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU –Suomeen (2001)
  • Kaukiainen, Yrjö, Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun historia (2008)
  • Fellman, Susanna et al.(toim.), Creating Nordic Capitalism. The Business History of a Competitive Periphery (2008)
  • Myrdal, Janken & Morell, Mats (eds.),The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 (2011)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching