HISA314 Crime and Culture (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään rikollisuuteen eri historiallisissa konteksteissa ja näkökulmissa sekä rikollisuuden taustalla oleviin yhteiskunnallisiin tekijöihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:
- ymmärtää rikollisuuden olevan riippuvainen kunkin aikakauden ja yhteiskunnan määritelmistä
- osaa pohtia rikollisuutta niin rikoksen tekijöiden kuin heihin liitettyjen oletuksienkin kannalta
- tunnistaa rikollisuuden taustalla olevat yhteiskunnalliset tekijät, kuten varallisuuden ja yhteiskunnallisen vallan jakautumisen

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Emsley, Clive, Crime and society in England, 1750 – 1900 (1997)
  • Österberg, Eva, Lindstedt Cronberg, Marie, Våld. Representation och verklighet (2006)
  • Katajala-Peltomaa, Sari, Toivo, Raisa Maria, Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009)
  • Matikainen, Olli, Lidman, Satu (toim.), Morality, Crime and Social Control in Europe 1500–1900 (2014)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching
x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching