HISA123 Conceptual History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään käsitehistorian perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee aatehistorian keskeisen käsitteistön
- on perehtynyt kansainväliseen käsitehistorian tutkimukseen
- osaa arvioida käsitteiden historiallisia merkityksiä kriittisesti

Study materials

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan seuraavasta listasta 4 op:n arvosta kirjallisuutta.

Literature

  • Palonen, Kari (toim.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (2014) (3 op)
  • Lindberg, Bo, Den antika skevheten: politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige (2006) (2 op)
  • Saastamoinen, Kari, Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka (1998) (1 op)
  • Hyvärinen, Matti (toim.), Käsitteet liikkeessä: Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (2003) (3 op)
  • Pakkasvirta, Jussi (toim.), Nationalismit (2004) (2 op)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching