HISA3103 History of research and science (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteen, tutkimuksen ja teknologian historiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
- osaa eritellä tieteen ja tutkimuksen sekä teknologian historian keskeiset kehityspiirteet
- ymmärtää miten tieteen murrokset ovat vaikuttaneet yhteiskuntien kehittymiseen ja kuinka tiede on kehittynyt osana yhteiskuntaa
- osaa analysoida eri tieteenalojen kehityksen eroja ja yhtäläisyyksiä

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta luettelosta.

Literature

  • Mokyr, Joel, The gifts of Athena. Historical origins of the knowledge economy (2002)
  • Rüegg, Walter, A History of the University in Europe: Volume 4, Universities since 1945 (2010). (Part I: Themes and Patterns, s. 3 – 65 ja Part IV: Learning, s. 371 – 574) Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Nurminen, Marjo T., Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen (2008)
  • McClellan, III, James E. and Dorn, Harold, Science and Technology in World History (2008). Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Montgomery, Scott L., and Kumar, Alok,. A History of Science in World Cultures (2015). Saatavana elektronisena julkaisuna.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching