HISA312 Everyday History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään arjen moninaisuuteen, reunaehtoihin ja dynaamisuuteen historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija:

- tunnistaan arjen moninaisuuden eri aikoina ja eri kulttuureissa
- havaitsee arjen reunaehdot: säädyn ja luokan, lainsäädännön sekä yhteisön asettamat rajoitukset
- ymmärtää arjen dynaamisuuden, siinä tapahtuvan muutoksen ja kehityksen

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Kerr, Julie, Life in the medieval cloister (2009)
  • Vilkuna, Kustaa H. J., Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa (1996)
  • Fulbrook, Mary, A Small Town Near Auschwitz: Ordinary Nazis and the Holocaust (2012)
  • Häggman, Kari et al. (toim.), Suomalaisen arjen suuri tarina (2010)
  • Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe (Revised repr., 1994)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching