HISA611 Pedagogy of History (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historian opettamiseen liittyviin kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja ryhmätehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää historiallisen ajattelun kerroksellisuutta
-tunnistaa historian opettamisen tutkimuksellisen pohjan
-on perehtynyt johonkin historian opettamiseen liittyvään erityiskysymykseen

Study materials

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Stearns, Peter, Seixas, Peter, Wineburg, Sam (toim.), Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives (2000)
  • Veijola, Anna, Pedagogisen ajattelun kehittyminen aineenopettajankoulutuksessa: tutkimus suoravalituista historian opettajaopiskelijoista (2013)
  • Seixas, Peter & Morton, Tom, The Big Six Historical Thinking Concepts (2013)
  • Wineburg, Sam, Historical Thinking and Other Unnatural Acts (2001)
  • Arthur, James & Phillips, Robert (toim.), Issues in History Teaching (2000)
  • Barton, Keith C. & Levstik, Linda, Teaching History for the Common Good (2013)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching