HISA202 From War to Peace: Problems and Crisis (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kriisien ja rauhaan palaamisten merkitykseen historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa eritellä kriisien ja niitä seuranneiden muutosten merkitystä yhteiskunnassa
- ymmärtää miten rauhaan palaamista voidaan edesauttaa yhteiskunnassa ja toisaalta mitkä seikat hidastavat prosessia
- osaa analysoida sotien pitkäkestoisia ja epäsuoria vaikutuksia yhteiskunnassa

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Literature

  • Haslam, Jonathan, Russia’s Cold War (2011)
  • Clark, Christopher, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (2013)
  • Glete, Jan, War and the State in early modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military States, 1500 – 1660 (2002)
  • Englund, Peter, Voittamaton. Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana (2001)
  • Karonen, Petri, Tarjamo, Kerttu (toim.), Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (2006)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching