XSAKOK2020MUU German Language and Culture Studies (25+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Opinnot antavat monipuolisen kuvan saksankielisen alueen yhteiskunnasta ja kulttuurista ja mahdollistavat hyvät valmiudet toimia saksan kielellä työelämässä ja vapaa-ajalla.

Opintoihin sisältyy kaksi moduulia: 1. Kieli- ja viestintätaidot ja 2. Saksankielisen alueen maantuntemus

Kieli- ja viestintätaidot -moduulissa vahvistetaan käytännön kielitaitoa, maantuntemus -moduulissa käsitellään saksankielisen alueen kulttuuria, yhteiskuntaa ja taloutta.

Learning outcomes

Opinnot hyvin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida sujuvasti erilaisissa työelämän ja vapaa-ajan viestintätilanteissa.
  • omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan saksankielisissä työelämän viestintätilanteissa.
  • osaa käyttää hyväkseen erilaisia saksankielisiä lähteitä tiedonhaussa ja ongelmanratkaisutilanteissa.

Structure

Select all (16+ cr)