XSAT1002 Business German for Beginners 3 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: perfekti, akkusatiivi- ja datiivimuotoja, prepositioita, imperfektimuotoja sekä harjoitellaan arki- ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.  Opitaan kuvailemaan pääasioita yrityksestä ja sen toiminnasta, toimimaan erilaisissa matkustustilanteissa sekä kuvailemaan asuntoa ja asuinympäristöä.

Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
  • osaa toimia melko hyvin sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa 
  • ymmärtää selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Description of prerequisites

Liikesaksan alkeet 1-2 tai vastaavat taidot.

Recommended prerequisites

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676460-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Saksan kielen perusrakenteiden ja liike-elämän perussanaston hallinta, selviytyminen sekä arkipäivän että liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
No published teaching