XSA0003 German for Beginners 3 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kertomaan asumisesta sekä päivän kulusta, opitaan sopimaan tapaamisesta ja ottamaan vieraita vastaan sekä keskustelemaan ruoasta. Opitaan lisää matkustussanastoa. Laajennetaan kulttuuritietämystä saksankielisistä maista. Käsitellään genetiivi, aakkoset, vaihtoprepositiot, sivulauseet, päivämäärä, vuosiluvut, imperatiivi ja futuuri.

Suoritustavat


Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
  • ymmärtää selkeää puhetta arkipäivän aiheista
  • osata kertoa menneistä ja tulevista arkipäivän tapahtumista

Additional information

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Description of prerequisites

XSA0001- XSA0002 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 1-6

Literature

  • Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Saksan kielen käyttäminen arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen. Selkeän, arkipäivän aiheita käsittelevän puheen ymmärtäminen. Menneistä ja tulevista arkipäivän tapahtumista kertominen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 1, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching