XSA0624 Business German (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
Työelämän keskustelutilanteet, puhelinkeskustelut, diagrammien ja kuvien esittely, kulttuurienvälinen viestintä, esiintymistaito ja suullinen yritysesitelmä
Suoritustavat
Pari- ja ryhmätyöskentely, tilanneharjoitukset, harjoitustehtävät, yritysesittely

Learning outcomes

Kurssin suoritettua opiskelija

· tuntee saksankielisen alueen yrityskulttuuria ja sen diskurssia ja pyrkii huomioimaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.

· pystyy aktiivisesti osallistumaan saksankielisiin keskustelutilanteisiin ja liikeneuvotteluihin.

· osaa saksaksi perustella näkökantansa, esitellä tavoitteellisesti omaa alaansa ilmiöitä ja pitää talouteen liittyviä esitelmiä.

· ymmärtää monimutkaisenkin omaan alaansa tai ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvän puhutun tai kirjoitetun tekstin pääkohdat ja osin yksityiskohtia. 

· ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa ja osaa myös antaa rakentavaa palautetta. 

· tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa saksan kielen oppijana ja viestijänä.

Description of prerequisites

XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2. Wirtschaftsdeutsch -kurssi suositellaan 

suoritettavaksi ennen tätä kurssia.

Study materials

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät, yritysesittely
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävät, yritysesittely
Language:
German, Finnish
Study methods:

Pari- ja ryhmätyöskentelyä, tilanneharjoituksia, harjoitustehtäviä, yritysesittely

Study materials:

Opettajen laatimaa materiaalia Moodlessa

Teaching