XSAX006 German 6 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.


Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää hyvin puhetta, joka käsittelee monipuolisesti arkipäivän aiheita (esim. perhe-elämä, kodinhoito, ympäristönsuojelu)
  • selviytyy saksaksi hyvin arkitilanteista ja kykenee osallistumaan spontaanisti arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteensä
  • kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä sekä hahmottamaan  rakenteita ja sanastoa
  • kykenee kirjoittamaan sujuvaa, arkitietoa välittävää tekstiä
  • osaa pitää saksaksi lyhyen, valmistellun esityksen 

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSAX005 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Monipuolisesti arkipäivän aiheita käsittelevän puheen ymmärtäminen. Selviytyminen saksaksi hyvin arkitilanteista, osallistuminen spontaanisti arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin, valmistellun puheenvuoron pitäminen. Erityyppisten tekstien lukeminen, kieliopillisten rakenteiden ymmärtäminen. Sujuvan, arkitietoa välittävän tekstin kirjoittaminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suullisiin ja kirjallisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching