XSAX008 Business German 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:


  • liikekirjeet
  • puhelin- ja neuvottelutilanteet
  • yritysvierailut
  • työhakemus, CV, työhaastattelu
Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson hyvin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää saksankielisten liikekirjeiden sisällön
  • selviytyy yleisimmistä työelämän arkitilanteista, kuten  puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista
  • osaa laatia työhakemuksen ja CV:n sekä toimia työhaastattelutilanteessa
  • osaa laatia yritysvierailun ohjelman, ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan sekä esitellä yritystä ja sen toimintaa
  • kykenee ymmärtämään liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsitteleviä asiatekstejä

Description of prerequisites

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai Movissa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.

Recommended prerequisites

Study materials

Oppikirja

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Saksankielisten liikekirjeiden ymmärtäminen. Yleisimmistä työelämän arkitilanteista, kuten puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista selviytyminen. Saksankielisten yritysvieraiden isännöiminen. Yrityksestä ja sen toiminnasta kertominen. Liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevien tekstien ymmärtäminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävät, formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching