XSA0004 German for Beginners 4 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan ostoksilla käymistä, ulkonäön kuvailemista,  asuinalueesta, lomasta ja vapaa-ajasta sekä työelämästä kertomista. Laajennetaan kulttuuritietämystä saksankielisistä maista. Kurssilla käsitellään adjektiivin taivutus ja vertailu, refleksiiviverbit, imperfekti sekä pluskvamperfekti, konditionaalin vastineet, infinitiivi + zu -rakenne ja relatiivipronominit.

Suoritustavat


Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi: 


  • osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa
  • ymmärtää selkeää puhetta tutuista aiheista
  • osata keskustella tutuista arkipäivän tapahtumista

Additional information

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Description of prerequisites

XSA0001- XSA0003 tai vastaavat tiedot.

Recommended prerequisites

Study materials

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 7-12

Literature

  • Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Saksan kielen käyttäminen arkitilanteissa. Selkeän puheen ymmärtäminen ja tutuista aiheista keskusteleminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 2, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching