XSAX005 German 5 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa.

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää keskeiset yksityiskohdat puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita (esim. opiskelu, työ, työnhaku, perhe, asuminen, asuinympäristö, naapuruussuhteet)
  • selviytyy saksaksi jo melko hyvin arkitilanteista ja kykenee osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteensä
  • kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä
  • kykenee kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSA0004 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arkipäivän aiheita käsittelevän saksankielisen puheen ymmärtäminen. Osallistuminen keskusteluihin, jotka käsittelevät tuttuja aiheita sekä mielipiteen ilmaiseminen. Erityyppisten tekstien ymmärtäminen, sanaston ja rakenteiden hahmottaminen. Arkitietoa välittävien tekstien kirjoittaminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suullisiin ja kirjallisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching