XSAX007 Business German 1 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:

  • työpaikkahaastatteluun valmistautuminen
  • yrityksestä sekä toimialasta kertominen kirjallisesti ja suullisesti
  • yrityksen tuotteiden esittely ja kuvaus
  • messuvalmistelut, messuille osallistuminen


Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson hyvin suoritettuaan opiskelija

  • osaa esitellä itsensä, kertoa koulutuksesta ja työstä
  • osaa esitellä kirjallisesti ja suullisesti yritystä
  • osaa kuvailla yrityksen tuotteita ja alaa
  • pystyy ymmärtämään liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsitteleviä asiatekstejä

Description of prerequisites

Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai Movissa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Esittäytyminen työnhakijana. Koulutuksesta ja työstä kertominen. Yrityksen ja sen tuotteiden esitteleminen kirjallisesti ja suullisesti. Liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsittelevien asiatekstien ymmärtäminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, oppimistehtävät, lyhyehköt suulliset esitykset, formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish

Teaching