XSAT1003 Business German for Beginners 4 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: sivulausetyypit, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus ja vertailu, konjunktiivi sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opitaan kertomaan pääasioita koulutuksesta, toimimaan selkeissä puhelintilanteissa sekä esittelemään yritystä ja sen toimintaa. Tutustutaan liikeviestinnän perustekstityyppeihin ja laaditaan lyhyehköjä kirjallisia saksankielisiä viestejä.   

Suoritustavat


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen rakenteita sekä kaupallista ja taloussanastoa
  • osaa toimia sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • osaa toimia liike-elämän perusviestintätilanteissa
  • ymmärtää yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat ja osaa etsiä tietoa saksankielisistä lähteistä

Description of prerequisites

Liikesaksan alkeet 1-3 tai vastaavat taidot.

Recommended prerequisites

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Saksan kielen perussanaston ja -rakenteiden sekä liike-elämän perussanaston hallinta. Toimiminen erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa sekä liike-elämän perusviestintätilanteissa. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
No published teaching